Cena

x
Zatvoriť

Cena

Cena  za spracovanie rozpočtu je závislá od :

1.  Zastavanej plochy a obostavaného priestoru  objektu

     (veľkosť  objektu).

2. Stupňa spracovania projektovej dokumentácie

    (realizačný projekt alebo projekt pre stavebné povolenie). 

3. Od druhu stavby

   (rekonštrukcia alebo novostavba objektu).

4. Náročnosti požadovaných prác

   (oceňovanie prác neuvedených v  cenníkoch bežných  stavebných prác HSV a PSV).

   (kalkulácie podľa individuálnych vstupov od poddodávateľov pri ponukách do súťaže).

Kontakt

Zuzana Cmarková, AZC rozpočet
018 26 Plevník-Drienové 416,
okres Považská Bystrica
Tel. +421 903 941 080
E-mail: zuzana.cmarkova@slovanet.sk