Ponuka služieb

x
Zatvoriť

Ponuka služieb

Rozpočet stavebných prác. 
Položkovité  spracovanie podľa projektovej dokumentácie alebo popisu.

Cenová ponuka stavebných prác.
Zhotovenie podľa projektovej dokumentácie alebo popisu stavebných prác.

Súpis prác a čerpanie pre účely fakturácie.
Zhotovenie podľa popisu, dodaných faktúr  a obhliadky na stavbe.

Kalkulácie stavebných prác.
Zhotovenie na základe dodaných vstupov zo strany dodávateľa.

Oceňovanie rozostavaných stavieb – podklad pre potreby súdnych znalcov.
Zhotovenie podľa projektu,  obhliadky na stavbe a dodaných dokladov o vykonaných prácach.

Oceňovanie zadaní bez cien.
Ocenenie zadania do súťaže.

Výkaz výmer a slepý rozpočet (zadanie bez cien.)
Výkaz výmer a zadanie bez cien sú dodané ku každému rozpočtu.

Kontrola a posúdenie cien spracovaných rozpočtov.
Posúdenie cien existujúcich rozpočtov a kontrola výkazu výmer existujúceho rozpočtu podľa projektovej dokumentácie.

Kontakt

Zuzana Cmarková, AZC rozpočet
018 26 Plevník-Drienové 416,
okres Považská Bystrica
Tel. +421 903 941 080
E-mail: zuzana.cmarkova@slovanet.sk