Referencie

x
Zatvoriť

Referencie

V oblasti stavebníctva pracujem od roku 1994 ako stavebný cenár.  Pracovala som pre projektové organizácie, samosprávy, stavebné firmy, individuálnych stavebníkov.

Spracované stavby : Novostavby, rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, asanácie.

Materské školy, základné školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, obecné úrady, rodinné domy, domy smútku, kultúrne domy,  hasičské zbrojnice, bytové domy,  kaštiele,  polyfunkčné objekty, administratívno-prevádzkové budovy, priemyselné haly, komunikácie, chodníky, parkoviská, verejné vodovody, verejné kanalizácie, odpadové hospodárstva …

Preferujem osobné jednanie s odovzdaním projektovej dokumentácie v papierovej forme.

Pracujem aj z projektu a podkladov zasielaných v elektronickej forme cez e-mail.

V prípade potreby si projekt prídem prevziať na dohovorené miesto.

Kontakt

Zuzana Cmarková, AZC rozpočet
018 26 Plevník-Drienové 416,
okres Považská Bystrica
Tel. +421 903 941 080
E-mail: zuzana.cmarkova@slovanet.sk